Gräflerhof Urlaub auf dem Bauernhof Südtirol Bauernhofurlaub

zurück

Privacy

Informace v souladu s legislativním vyhlášky č. 196/2003 ze dne 30.06.2003 - "Data Protection Code"

V souladu s článkem 13 nařízení s mocí zákona č. 196 ze dne 30. Června 2003 jsme veřejnost o tom, že Gräflerhof, je osobní údaje zákazníků, dodavatelů a dalších osob zpracovaných na základě předložení svých osobních údajů (telefonicky, faxem nebo e-mailem) nebo jejichž osobní údaje, které nám třetími stranami nebo byly získány adresáře. Je výhradně pro osobní údaje zlý / obyčejného povahy, a proto žádné "citlivé" údaje.

Naše farma je zaručena zákonem, že zpracování osobních údajů v zvážení základních práv a svobod a důstojnosti dotyčné osoby, se zvláštním odkazem na důvěrnost, osobní identity a práva na ochranu osobních údajů.

 • Účely zpracování dat
 • Zpracování dat se provádí výlučně k těmto účelům:
 • Plnění zákonných povinností, předpisů, pravidel Společenství, občanských a daňových zákonů
 • Dodržování smluvních závazků vůči dotyčné osobě,
 • Plnění činností v souvislosti s podnikáním naší společnosti, jako je dokončení vnitřních statistik, fakturace a vedení klient
 • Komerční účely, jako je zasílání obchodních informací a reklamního materiálu (poštou, faxem a e-mailem), marketing a průzkum trhu
 • Zabezpečení řízení aktiv a pasiv
 • Přenos a šíření údajů
 • Ve vztahu k cílům uvedeným výše, je nutné vaše osobní údaje:

Na veřejné orgány a orgány, pokud to vyžaduje právo, aby úvěrové instituce, se kterými naše farma má vztahy pro řízení závazků pohledávek a způsobů financování

Chcete-li všechny fyzické a / nebo právnická osoba, veřejné a / nebo soukromé osoby (právní, administrativní - a daňové úřady, soudy, obchodní komory atd.), pokud takové předání je nezbytné nebo pro naši práci, stejně jako na výše uvedeném typu a způsobem s příslušnými cíli

 • Produkty unsererm farmě osobní údaje nejsou protiprávně poskytnuty třetím stranám, nebo distribuován v jakékoli jiné formě.
 • Způsob zveřejnění
 • Zveřejnění údajů je nezbytně nutné pro manipulaci smluvních závazků, účetnictví - a právních předpisů. Možné neoznámení nebo false sdělení povinné údaje mohou nemožnost správného zacházení smluvních vztahů a potenciální nedodržování zákona, příčina správní a pracovní předpisy.
 • Způsoby zpracování dat
 • Zpracování dat může být s nebo bez pomoci elektronického nebo v každém případě automatizovaného znamená a zahrnuje vše v čl. 4, odst. 1, písmeno legislativního nařízení č. 196 ze dne 30. V červnu 2003, a které jsou nezbytné pro dané zpracování dat činnost. V každém případě, je zpracování provádí v souladu se všemi bezpečnostními opatřeními zajistit jejich bezpečnost a důvěrnost.

Práva postižených

Ochrana osobních údajů Kodex poskytuje stranám možnost vykonávat určitá práva podle článku 7, 8, 9 a 10 této vyhlášky. Č. 196. Konkrétně, má právo vědět, jaké osobní údaje poskytla, a to i když nejsou uloženy, a ve srozumitelné formě výše uvedených údajů. Zdroj a důvod a účel jeho použití, stejně jako podrobnosti týkající se vlastníka a odpovědné za zpracování, a osoby a kategorie osob, jichž se údaje by mohly být. / Jednotlivec musí vztahovat na nápravu právo potvrdit své údaje a ověřit, a doplnit, že data smazána, zablokovány nebo převedeny do anonymní údaje, pokud zpracování porušuje právní předpisy. Má právo odmítnout, na základě oprávněných důvodů, částečné nebo úplné využití jejich údajů, jakož i požadovat jeho odstranění, zablokování nebo převod do anonymních údajů, aniž by zdůvodnění v případě, že údaje pro účely obchodních informací, zasílání reklamních materiálů, přímý prodej budou použity na trh a výzkumu veřejného mínění.

Tato práva mohou být vykonávána, nebo osoba jím jmenovaným, jsou od žádosti příslušnému Haberer Reinhold učinit dopisem nebo e-mailem info@bauernhof-gsies.com tvrdí.

Majitel zpracování dat je:

Gräflerhof
Haberer Reinhold

Kopeirn 8
I-39030 Gsies

Tel: +39 0474 978369
info@bauernhof-gsies.com
www.bauernhof-gsies.com

MwSt.-Nr: 02297790210
Steuernummer: HBR RHL 70H06 L601Q
Eingetragen im Handelsregister: Bozen (BZ)
Eintragungsnummer: HBR RHL 70H06 L601Q

 

 

Quicklink
DE-AT-CH IT CZ de-at-ch it cz
Impressum/Privacy \ MwSt.Nr: 02297790210 \ Gräflerhof \  Kopeirn Nr. 8 \ 39030 Gsies (BZ) \ Südtirol \ Tel. 0039 347 5511553 \ info@bauernhof-gsies.com